Diabetes Wandel Challence

Op 10 september 2020 start, vanwege de coronacrisis dit jaar in een iets andere vorm, weer de Diabetes Wandel Challenge.
Potentiële deelnemers/-sters gelieve op de volgende link te klikken voor de uitnodigingsbrief:


Uitnodiging NDC 2020 WandelChallenge Zevenaar

Geïnteresseerden die de introductie-bijeenkomst op donderdag 3 september gemist hebben kunnen via de volgende link alsnog kennisnemen van de tijdens deze bijeenkomst gegeven presentaties:

NDC Presentatie 3 september WandelChallenge Zevenaar

Een Duurzame Acommodatie

De accommodatie van De Liemers Breedtesport is in 2016 volgens de nieuwste voorschriften ontworpen met als resultaat een, vergeleken met oudere accommodaties, duurzame accommodatie: uitstekend geïsoleerd, HR++ beglazing,  sensor aangestuurde Ledverlichting, HR+ CV-ketels, vloerverwarming in hele nieuwbouw, etc.
Toch zijn de energiekosten aanmerkelijk hoger dan voorzien. De oorzaak ligt in  aanzienlijke verhoogde energieprijzen/-belastingen en een hoger dan voorspeld verbruik. Het minder verwarmen tijdens leegstanduren leidt niet tot een significant lager gasverbruik vanwege de lange opwarmtijd bij vloerverwarming.

Eind 2019 nam bestuurslid accommodatiezaken René Thus het initiatief tot verdere verduurzaming en kostenverlaging. Als eerste stap is door De Groene Club een gesponsorde energiescan uitgevoerd.  Deze energiescan ondersteunde de hierboven vermelde bewering dat de accommodatie duurzaam is ontwikkeld en adviseerde als aanvulling het installeren van zonnepanelen en hybride warmtepompen.

Stichting Waarborgfonds Sport verleende, uitgaande van de energiescan en de stabiele financiële positie van zowel Stichting als hoofdgebruiker AV De Liemers, een borgstelling voor het aangaan van een Sportlening bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Op de investering voor 52 zonnepanelen en twee hybride warmtepompen is via de regeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties een subsidie van 30% van toepassing.

De firma Boerboom, ook al betrokken bij de nieuwbouw van de accommodatie, installeert in de zomermaanden de zonnepanelen en warmtepompen.

Naast de renovatie van de atletiekbaan is dit een andere, minder zichtbare vernieuwing, aan de Heerenmäten 4.

RaceRunner afgeleverd

Op 22 april publiceerden we al het bericht dat er een nieuwe RaceRunner, volledig gesponsord door het JFK Kinderfonds, kon worden aangeschaft. Deze kleine RaceRunner is op 15 juli door leverancier Rollick B.V., op de accommodatie afgeleverd.

En het moet gezegd worden, dit kleine formaat RaceRunner ziet er blitz uit met de logo's van sponsor en de andere betrokken partijen duidelijk vermeld op de spaakbeschermers.

Reflexzonetherapie

Na al een paar keer proef gedraaid te hebben is Ellen Janssen in juli op reguliere basis gestart met Reflexzonetherapie behandelingen in dezelfde ruimte als waar De Romei Therapie & Training op andere dagen fysiotherapie patiënten behandelt.

Gedwongen door de coronacrises kon Ellen geen gebruik meer maken van haar behandelruimte in Duiven en week ze op proef uit naar De Heerenmaten 4 in Zevenaar. Dit beviel zo goed dat Ellen heeft besloten onze accommodatie als haar vaste praktijkruimte in De Liemers te gaan gebruiken.

In de oneven weken geeft Ellen overdag op dinsdag haar reflexzonetherapie behandelingen.

In de picture bij NOC*NSF

Ook bij het NOC*NSF is het opgevallen dat De Liemers Breedtesport/AV De Liemers goed bezig is tijdens deze corona crisis.

Onder de titel “Sportwereld tegen corona: Unieke sporters vragen om een unieke aandacht” gaat het NOC*NSF in op de vraag “Hoe sport je thuis of met afstand wanneer sporten sowieso al lastig is?”.

In dit NOC*NSF artikel wordt o.a. ingegaan op de door ons geboden mogelijkheid om atleten tijdelijk thuis te laten beschikken over een eigen Racerunner zodat door kan worden gegaan met de speciaal voor deze atleten zo noodzakelijke en heilzame sport.

Op deze site werd in het nieuwsbericht “Coronavirus: activiteiten” al eerder op dit initiatief ingegaan.

Opstart (nieuwe) activiteiten

Nu de COVID-19 richtlijnen stap voor stap worden versoepelt vinden er weer reguliere activiteiten op de accommodatie plaats. 
AV De Liemers is, na de nodige voorbereidingen, per 4 mei weer begonnen met de eerste jeugdtrainingen en op 11 mei met de trainingen voor de oudere groepen. Volg hiervoor het nieuws op de website van AV De Liemers

Om aan de COVID-19 richtlijnen te kunnen voldoen is o.a. een mobile handwasbak gemaakt, blijven kleedkamers en kantine tot nader order gesloten en gelden er speciale gedragsregels. 

Op 4 mei zijn ook de eerste activiteiten gestart met de nieuwe partner Vitality Sports uit Duiven. AV De Liemers biedt vanaf deze datum, in samenwerking met Vitality Sports, Bootcamp trainingen voor leden en niet leden. Gezien de beperkende COVID-19 maatregelen voorlopig alleen voor jeugdige sporters. De bedoeling is dat het aanbod later wordt aangevuld met andere onderdelen uit de Vitality Sports stal.

Zodra de COVID-19 richtlijnen het toestaan worden deze gezamenlijke activiteiten ook aan oudere doelgroepen aangeboden.

Aanschaf Nieuwe RaceRunner

Het JKF Kinderfonds (v/h Johanna Kinderfonds) heeft een donatie toegekend om een kleine RaceRunner aan te schaffen.
Via De Stichting beschikt Atletiek Vereniging De Liemers al over een aantal Racerunners maar een kleine RaceRunner was nog niet voorhanden. Een kleine RaceRunner is vooral noodzakelijk bij de clinics die op aanvraag van o.a. NOC*NSF en UniekSporten op diverse plaatsen worden verzorgd.
Met ondersteuning van Mike Splithof van Unieksporten heeft de Stichting deze donatie bij het JKF Kinderfonds aangevraagd. Gezien haar doelstelling en doelgroep heeft het JKF Kinderfonds graag deze aanvraag gehonoreerd.

RaceRunners, bijna € 3.000 per stuk, kunnen alleen worden aangeschaft via donaties: verenigingen kunnen dit nooit uit eigen middelen financieren.

Coronavirus: activiteiten

Zoals alle sportaccommodaties in Nederland is de accommodatie aan de Heerenmäten 4 voorlopig gesloten.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven zich te bewegen zijn door de Stichting enkele initiatieven ontplooit.

RaceRunning
Om de RaceRunner-atleten de mogelijkheid te geven zich te kunnen blijven bewegen op een manier die voor het Racerunning tijdperk voor hen totaal onmogelijk was, zijn in overleg met hun trainer/begeleider Frank Harmsen en hun ouders, een drietal Racerunners van de accommodatie overgebracht naar het ouderlijke huis. Hierdoor kan vanuit huis worden doorgegaan met een mobiliteitsvorm die niet alleen leuk is maar ook goed voor hun gezondheid.

Atleet Dejua met zusje in eigen woonomgeving

Beweegcircuit
Al eerder was er het plan om het park Rosorum meer te integreren met de activiteiten op de accommodatie. De coronacrisis heeft dit plan in een stroomversnelling gebracht, met dien verstande dat nu wordt uitgegaan van een eenvoudige versie met minimale kosten. Zoiets als onlangs, uitgaande van dezelfde ideeën in het Horsterpark in Duiven is gerealiseerd. Een gymdocent van het Liemers College heeft een 0.1 versie gerealiseerd door aan bomen bevestigde, op A4-tjes vermelde, opdrachten die samen een circuit vormen. Door de Stichting werd gedacht aan A3-formaat opdrachten op geplastificeerd materiaal. In samenwerking is dit verder uitgewerkt en offerte aangevraagd. Een en ander kon/kan binnen een paar dagen worden gerealiseerd en eventueel worden gekopieerd in De Breuly. De Gemeente Zevenaar vond het best een goed plan maar het crisisteam vreest clustervorming waarbij de 1,5m afstand niet meer in acht zou worden gehouden. Zodra de regelingen iets versoepeld worden zal de gemeente het weer bij het crisisteam ter discussie brengen: wordt vervolgd…

Eén van de ontwikkelde opdrachten met vermelding van de samenwerkende partners

Realisatie 1,5m afstand op de accommodatie
Om voorbereid te zijn op een versoepeling van maatregelen en toch te blijven voldoen aan de 1,5m afstand samenleving zijn op de accommodatie al een aantal wijzigingen aangebracht. Die maatregelen betreffen een aanzienlijke vermindering van het aantal zitplaatsen in de Kantine, Jouke opperde als nieuwe naam al de naam Quarantine, minder toiletten, douches etc. Wij stellen ons open voor voorstellen en suggesties van aanvullende maatregelen

SamenSportief nieuws

Na een winterstop is op donderdag 5 maart SamenSportief weer flitsend van start gegaan met maar liefst 31 maaltijdgenoten. Nieuwe deelnemers kunnen er niet meer bij en zijn op een wachtlijst geplaatst. Bij nog meer aanmeldingen zal een extra groep moeten worden opgestart. De uitdaging is dan om nieuwe financieringsbronnen aan te boren  want zelfs de financiering voor 2020 van de huidige groep is pas op het laatste moment rondgekomen.

Helaas was de tweede bijeenkomst van 12 maart voorlopig de laatste, vanwege de coronavirus crisis zijn de bijeenkomsten, net als alle andere activiteiten op de accommodatie, gestopt. Hopelijk kunnen op overzienbare termijn weer activiteiten op de accommodatie worden opgestart. Maar te vrezen is dat SamenSportief, waarvan veel deelnemers juist tot de risicovolste groep behoren, een van de laatste activiteiten zal zijn die weer kan worden opgestart.