Gebruikers

Momenteel heeft De Stichting De Liemers Breedtesport een meerjarige overeenkomst met een drietal gebruikers:

Atletiek Vereniging de Liemers  (AVL), de hoofdgebruiker van de accommodatie genereert een bezettingsgraad van zo’n 30%. Dit is voornamelijk in de avonduren en in het weekend.

Het Liemers College gebruikt de accommodatie bij het sportonderwijs. Dit gebruik is van april t/m oktober tijdens de schooluren .

Toerclub de Liemers maakt het jaar rond gebruik van de accommodatie als uitvalsbasis voor de wekelijkse trainingen, als start-, eind- en verzorgingspunt bij de jaarlijkse meerdaagse TC de Liemers Classic (voorheen Reichswaldtour genoemd) en als locatie voor verenigingsbijeenkomsten.

Andere vaste accommodatie gebruikers zijn:

De Romei Therapie & Training houdt wekelijks voor accommodatie gebruikers een gratis inloopspreekuur ter behandeling c.q. voorkoming van sportblessures.  Tevens maakt De Romei twee keer per week gebruik van de accommodatie voor revalidatie- en herstel behandeling van reguliere patiënten.

Samen Sportief vindt vanaf september 2020 plaats op vrijdagmiddag.  Samen Sportief is een ontmoetingsplek waarbij sportief bewegen en sociaal ontmoeten centraal staan. Vanwege corona is SamenSportief nu anders opgezet dan voorheen. Omdat het onmogelijk is voldoende afstand te houden bij het bereiden van de gezamenlijke maaltijd, is deze maaltijd vervallen en vervangen door een Happy Hour.

Vanaf mei 2020 wordt in samenwerking met Atletiek Vereniging De Liemers en  Vitality Sports in Duiven een aantal aanvullende activiteiten op de accommodatie aangeboden. Begonnen wordt met Bootcamp trainingen voor de jeugd. Zodra de maatregelen rond Covid-19  het toestaan om ook voor oudere doelgroepen de accommodatie weer open te stellen worden ook andere activiteiten uit het Vitality Sports aanbod aangeboden. 

Reflexzonetherapie-Ellen Janssen geeft in de oneven weken overdag op dinsdag reflexzonetherapie behandelingen. Deze therapie wordt gegeven in dezelfde ruimte als waarin De Romei Therapie & Training de fysiotherapie behandelingen verricht.