Gebruikers

Stichting De Liemers Breedtesport heeft  een meerjarige overeenkomst met  de volgende gebruikers:

Atletiek Vereniging de Liemers  (AVL), waaruit de stichting is voortgekomen, is de hoofdgebruiker van de accommodatie.  AVL gebruikt de accommodatie voornamelijk in de (na)middag, de avonduren en in het weekend.  De accommodatie is voor AVL het clubhuis waar vanuit optimaal gebruik kan worden gemaakt van de naastgelegen, van Ataro gehuurde,  400m kunststof  rondbaan.

Het Liemers College gebruikt de kleedkamers en opslagfaciliteiten van de accommodatie bij het sportonderwijs dat voornamelijk gegeven wordt op de van Ataro gehuurde 400m kunststof rondbaan. Desgewenst kan bij het sportonderwijs ook gebruik worden gemaakt van het bij de accommodatie behorende kunststof oefenveld en sprinttrack . Het sportonderwijs vindt van april t/m oktober tijdens de schooluren plaats. 

Toerclub de Liemers gebruikt de accommodatie als clubhuis. Het is de uitvalsbasis voor de wekelijkse trainingen, fungeert als start-, eind- en verzorgingspunt bij de jaarlijkse TC de Liemers Classic (voorheen Reichswaldtour genoemd) en als locatie voor vergaderingen en verenigingsbijeenkomsten.

Andere vaste accommodatie gebruikers zijn:

RSD De Liemers/Liemerse Ambassade geeft vanaf september 2020  op werkdagen ’s ochtends in de kantine cursus aan statushouders. Gezien de resultaten wordt dit programma, dat aanvankelijk tot eind 2021 zou lopen, in 2022 doorgezet en wederom gefinancierd door de Provincie Gelderland. 

De Romei Therapie & Training heeft zijn activiteiten op de accommodatie recentelijk flink uitgebreid. Na te zijn gestart met een gratis inloopspreekuur  ter behandeling c.q. voorkoming van sportblessures bij vaste accommodatie gebruikers wordt de accommodatie in toenemende mate door De Romei gebruikt voor revalidatie- en herstel behandeling van reguliere patiënten. Hierbij wordt, naast de in 2021  hiervoor aangepaste vergader-/praktijk ruimte  en EHBO-/massage kamer, niet alleen gebruik gemaakt van de op de accommodatie aanwezige faciliteiten zoals krachthonk, home-trainers, loopbanden etc., maar ook van de fitness-, herstel- en revalidatie track.  Met  Atletiek Vereniging De Liemers wordt door De Romei o.a. samengewerkt op het gebied van Framerunning (v/h Racerunning) en een Sportief Zorgprogramma

Samen Sportief heeft de afgelopen jaren veel last gehad van de corona pandemie en kon in die tijd slechts sporadisch worden georganiseerd.  Vanaf 17 maart 2022 wordt Samen Sportief weer wekelijks op donderdag georganiseerd.  Hopelijk zijn de vele onderbrekingen nu verleden tijd en kan deze activiteit weer regulier plaatsvinden.

In samenwerking met Atletiek Vereniging De Liemers wordt door  Vitality Sports  uit Duiven wekelijks Bootcamp trainingen voor zowel jeugd als volwassenen aangeboden.