RaceRunning in de picture

Juni was een maand met volop activiteiten rond RaceRunning.

Op 2 juni vond de officiële overdracht van een zestal Racerunners plaats aan Stichting De Liemers Breedtesport. Het onthullen van een reclamebord door een sponsor delegatie  symboliseerde deze overdracht; het reclamebord geeft de namen/logo’s aan van de partijen die RaceRunning in De Liemers mogelijk hebben gemaakt. Na de overdracht vond de eerste wedstrijd RaceRunning in De Liemers plaats.

In onder andere De Stem van Montferland werd uitgebreid ingegaan op deze overdracht.

Op 26 juni zijn in het kader van Outdoor Gelderland op Papendal clinics RaceRunning verzorgd. Een mooie gelegenheid om RaceRunning te promoten en onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

De Liemers Breedtesport / AV De Liemers is gevraagd op 25 september clinics RaceRunning te verzorgen op een sportdag voor leerlingen van het  speciaal (voortgezet) onderwijs.
Deze sportdag in Arnhem  is een initiatief van Uniek Sporten, Special Heroes en NOC*NSF en staat in het teken van het kennismaken van leerlingen, die hulpmiddelen nodig hebben bij sporten en bewegen, met sportaanbieders van op hen gerichte activiteiten die plaatsvinden buiten schooltijd.