Cursus in de kantine

Sinds september 2020 wordt op werkdagen de kantine ’s morgens gebruikt voor cursisten van het project Liemers Perspectief in Zorg en Techniek (LPZT).  Het plan is dat dit project loopt tot eind 2021.

LPZT richt zich op statushouders die hun inburgering hebben afgerond en toe zijn aan een volgende stap. LPZT kent een 12 weken durend groepsprogramma voor de techniek en de zorg. Daarnaast krijgen alle deelnemers individuele coaching. Deelnemers leren alles over de werkmogelijkheden in de zorg en (veilig werken in) de techniek. Alle deelnemers lopen 2 weken stage bij een werkgever in de regio.

Naast het programma gericht op de branche zorg of techniek, gaan deelnemers op ontdekkingstocht in De Liemers. Er staan bezoeken aan Liemerse bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen op het programma. Ook zijn er ontspannende groepsactiviteiten om het gebruik van de Nederlandse taal te verbeteren en andere mensen te ontmoeten.

Doelstelling is dat na afloop alle deelnemers actief zijn in De Liemers. Dat kan betaald werk zijn, een verdere opleiding, een werkstage of vrijwilligerswerk.

LPZT is een project van De Liemerse Ambassade, wordt uitgevoerd door RSD DE Liemers en is gefinancierd door de Provincie Gelderland.

Rabo Club Support

Rabobank Arnhem & Omstreken steunde in het verleden de lokale verenigingen en stichtingen middels de jaarlijkse Rabobank Clubkascampagne. Hiervoor stortte Rabobank Arnhem & Omstreken een deel van de jaarwinst, vorig jaar € 200.000, in een pot waarna ieder  Rabo Coöperatielid vijf stemmen kreeg om een deel van die pot te doneren aan Verenigingen/Stichtingen die deelnamen aan de Rabobank Clubkascampagne. Alleen Verenigingen/Stichtingen die hun financiële zaken hadden ondergebracht bij de Rabobank konden aan de Clubkascampagne deelnemen. De Liemers Breedtesport deed ook vorig jaar mee en behaalde een leuk resultaat met 72 stemmen die samen € 718,88 opleverden: dus bijna € 10 per uitgebrachte stem. 

De Rabobank Clubkascampagne is met ingang van dit jaar vervangen door de landelijk gevoerde campagne  Rabo Club Support. Ook dit jaar heeft Rabobank Arnhem & Omstreken weer € 200.000 in de pot gestopt die door de Rabo Coöperatieleden via uitgebrachte stemmen kunnen worden verdeeld.  De stemperiode start op 5 oktober en sluit op 25 oktober. In het verleden kregen de coöperatieleden in een email een speciale code toegestuurd om toegang te krijgen tot het stemproces. Met ingang van dit jaar kan worden gestemd via de Rabobank-app of door in te loggen met behulp van de Rabo E-reader.

Het stemproces: Ieder Coöperatielid mag vijf stemmen uitbrengen waarvan maximaal twee stemmen op een individuele vereniging c.q. stichting.

Zowel Stichting De Liemers Breedtesport als mede accommodatie gebruiker Toerclub De Liemers bankieren bij Rabo en nemen deel aan Rabo Club Support (Atletiek Vereniging De Liemers heeft een andere huisbankier en is dus geen deelnemer). 

We roepen alle coöperatieleden die zich bij onze organisaties betrokken voelen  op hun stem uit te brengen op Stichting De Liemers Breedtesport en/of Toerclub De Liemers. Ook vragen we om andere coöperatieleden ( ouder, partner, vriend(in) etc., etc.) te attenderen op beide organisaties als een goede bestemming voor hun stem. 

Bankier je bij de Rabobank maar nog geen lid van de coöperatie en je wilt ook graag bepalen waar een deel van de Rabo overwinst aan wordt besteed, meld je dan nu aan als lid van de coöperatie via deze link, en je kunt direct dit jaar al meedoen met de stemronde!!

Zangkoor in kantine

Wandelaars in park Rosorum kunnen de komende tijd op een woensdagmiddag weleens verrast worden door de vrolijke klanken van een zangkoor dat in de kantine repeteert.
Het betreft het Braamhuis huiskoor “Hoop” dat onder leiding staat van vrijwilligster Fransie Leenders, die ook het koor begeleidt op gitaar.

Het Braamhuis in Zevenaar is een inloophuis waarvan de deuren open staan voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Een plek voor aangename zorg en extra aandacht. Voor en door de Liemers.

Het Braamhuis huiskoor kon geen gebruik meer maken van de “eigen” huiskamer omdat het daar onmogelijk is de vanwege covid-19 vereiste 1,5m afstand te handhaven.
De koorleden waren op 23 september niet alleen blij verrast met de goede akoestiek, maar vooral erg tevreden dat ze sinds maart eindelijk weer samen konden komen en bijkletsen.

Ook De Liemers Breedtesport vindt het mooi dat op deze wijze invulling kan worden gegeven
aan haar maatschappelijke betrokkenheid.

Herstart SamenSportief per 11 september

We hebben navraag gedaan bij de gemeente Zevenaar bij de beleidsmedewerker vanuit het corona-crisisteam en kregen recentelijk toestemming het programma SamenSportief weer op te starten, weliswaar in aangepaste opzet i.v.m. corona-maatregelen.

Via onderstaande link vindt u alle noodzakelijke informatie over de herstart in gewijzigde vorm.

SamenSportief gaat weer van start in een nieuwe opzet

Diabetes Wandel Challence

Op 10 september 2020 start, vanwege de coronacrisis dit jaar in een iets andere vorm, weer de Diabetes Wandel Challenge.
Potentiële deelnemers/-sters gelieve op de volgende link te klikken voor de uitnodigingsbrief:


Uitnodiging NDC 2020 WandelChallenge Zevenaar

Geïnteresseerden die de introductie-bijeenkomst op donderdag 3 september gemist hebben kunnen via de volgende link alsnog kennisnemen van de tijdens deze bijeenkomst gegeven presentaties:

NDC Presentatie 3 september WandelChallenge Zevenaar

Een Duurzame Acommodatie

De accommodatie van De Liemers Breedtesport is in 2016 volgens de nieuwste voorschriften ontworpen met als resultaat een, vergeleken met oudere accommodaties, duurzame accommodatie: uitstekend geïsoleerd, HR++ beglazing,  sensor aangestuurde Ledverlichting, HR+ CV-ketels, vloerverwarming in hele nieuwbouw, etc.
Toch zijn de energiekosten aanmerkelijk hoger dan voorzien. De oorzaak ligt in  aanzienlijke verhoogde energieprijzen/-belastingen en een hoger dan voorspeld verbruik. Het minder verwarmen tijdens leegstanduren leidt niet tot een significant lager gasverbruik vanwege de lange opwarmtijd bij vloerverwarming.

Eind 2019 nam bestuurslid accommodatiezaken René Thus het initiatief tot verdere verduurzaming en kostenverlaging. Als eerste stap is door De Groene Club een gesponsorde energiescan uitgevoerd.  Deze energiescan ondersteunde de hierboven vermelde bewering dat de accommodatie duurzaam is ontwikkeld en adviseerde als aanvulling het installeren van zonnepanelen en hybride warmtepompen.

Stichting Waarborgfonds Sport verleende, uitgaande van de energiescan en de stabiele financiële positie van zowel Stichting als hoofdgebruiker AV De Liemers, een borgstelling voor het aangaan van een Sportlening bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Op de investering voor 52 zonnepanelen en twee hybride warmtepompen is via de regeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties een subsidie van 30% van toepassing.

De firma Boerboom, ook al betrokken bij de nieuwbouw van de accommodatie, installeert in de zomermaanden de zonnepanelen en warmtepompen.

Naast de renovatie van de atletiekbaan is dit een andere, minder zichtbare vernieuwing, aan de Heerenmäten 4.

RaceRunner afgeleverd

Op 22 april publiceerden we al het bericht dat er een nieuwe RaceRunner, volledig gesponsord door het JFK Kinderfonds, kon worden aangeschaft. Deze kleine RaceRunner is op 15 juli door leverancier Rollick B.V., op de accommodatie afgeleverd.

En het moet gezegd worden, dit kleine formaat RaceRunner ziet er blitz uit met de logo's van sponsor en de andere betrokken partijen duidelijk vermeld op de spaakbeschermers.

Reflexzonetherapie

Na al een paar keer proef gedraaid te hebben is Ellen Janssen in juli op reguliere basis gestart met Reflexzonetherapie behandelingen in dezelfde ruimte als waar De Romei Therapie & Training op andere dagen fysiotherapie patiënten behandelt.

Gedwongen door de coronacrises kon Ellen geen gebruik meer maken van haar behandelruimte in Duiven en week ze op proef uit naar De Heerenmaten 4 in Zevenaar. Dit beviel zo goed dat Ellen heeft besloten onze accommodatie als haar vaste praktijkruimte in De Liemers te gaan gebruiken.

In de oneven weken geeft Ellen overdag op dinsdag haar reflexzonetherapie behandelingen.

In de picture bij NOC*NSF

Ook bij het NOC*NSF is het opgevallen dat De Liemers Breedtesport/AV De Liemers goed bezig is tijdens deze corona crisis.

Onder de titel “Sportwereld tegen corona: Unieke sporters vragen om een unieke aandacht” gaat het NOC*NSF in op de vraag “Hoe sport je thuis of met afstand wanneer sporten sowieso al lastig is?”.

In dit NOC*NSF artikel wordt o.a. ingegaan op de door ons geboden mogelijkheid om atleten tijdelijk thuis te laten beschikken over een eigen Racerunner zodat door kan worden gegaan met de speciaal voor deze atleten zo noodzakelijke en heilzame sport.

Op deze site werd in het nieuwsbericht “Coronavirus: activiteiten” al eerder op dit initiatief ingegaan.

Opstart (nieuwe) activiteiten

Nu de COVID-19 richtlijnen stap voor stap worden versoepelt vinden er weer reguliere activiteiten op de accommodatie plaats. 
AV De Liemers is, na de nodige voorbereidingen, per 4 mei weer begonnen met de eerste jeugdtrainingen en op 11 mei met de trainingen voor de oudere groepen. Volg hiervoor het nieuws op de website van AV De Liemers

Om aan de COVID-19 richtlijnen te kunnen voldoen is o.a. een mobile handwasbak gemaakt, blijven kleedkamers en kantine tot nader order gesloten en gelden er speciale gedragsregels. 

Op 4 mei zijn ook de eerste activiteiten gestart met de nieuwe partner Vitality Sports uit Duiven. AV De Liemers biedt vanaf deze datum, in samenwerking met Vitality Sports, Bootcamp trainingen voor leden en niet leden. Gezien de beperkende COVID-19 maatregelen voorlopig alleen voor jeugdige sporters. De bedoeling is dat het aanbod later wordt aangevuld met andere onderdelen uit de Vitality Sports stal.

Zodra de COVID-19 richtlijnen het toestaan worden deze gezamenlijke activiteiten ook aan oudere doelgroepen aangeboden.