Zorg, Sport & Welzijn

In het september nummer van “Magazine van Vereniging Sport en Gemeenten” wordt uitgebreid stilgestaan bij de in De Liemers gerealiseerde  samenwerking tussen Zorg, Sport en Welzijn.