Coronavirus: activiteiten

Zoals alle sportaccommodaties in Nederland is de accommodatie aan de Heerenmäten 4 voorlopig gesloten.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven zich te bewegen zijn door de Stichting enkele initiatieven ontplooit.

RaceRunning
Om de RaceRunner-atleten de mogelijkheid te geven zich te kunnen blijven bewegen op een manier die voor het Racerunning tijdperk voor hen totaal onmogelijk was, zijn in overleg met hun trainer/begeleider Frank Harmsen en hun ouders, een drietal Racerunners van de accommodatie overgebracht naar het ouderlijke huis. Hierdoor kan vanuit huis worden doorgegaan met een mobiliteitsvorm die niet alleen leuk is maar ook goed voor hun gezondheid.

Atleet Dejua met zusje in eigen woonomgeving

Beweegcircuit
Al eerder was er het plan om het park Rosorum meer te integreren met de activiteiten op de accommodatie. De coronacrisis heeft dit plan in een stroomversnelling gebracht, met dien verstande dat nu wordt uitgegaan van een eenvoudige versie met minimale kosten. Zoiets als onlangs, uitgaande van dezelfde ideeën in het Horsterpark in Duiven is gerealiseerd. Een gymdocent van het Liemers College heeft een 0.1 versie gerealiseerd door aan bomen bevestigde, op A4-tjes vermelde, opdrachten die samen een circuit vormen. Door de Stichting werd gedacht aan A3-formaat opdrachten op geplastificeerd materiaal. In samenwerking is dit verder uitgewerkt en offerte aangevraagd. Een en ander kon/kan binnen een paar dagen worden gerealiseerd en eventueel worden gekopieerd in De Breuly. De Gemeente Zevenaar vond het best een goed plan maar het crisisteam vreest clustervorming waarbij de 1,5m afstand niet meer in acht zou worden gehouden. Zodra de regelingen iets versoepeld worden zal de gemeente het weer bij het crisisteam ter discussie brengen: wordt vervolgd…

Eén van de ontwikkelde opdrachten met vermelding van de samenwerkende partners

Realisatie 1,5m afstand op de accommodatie
Om voorbereid te zijn op een versoepeling van maatregelen en toch te blijven voldoen aan de 1,5m afstand samenleving zijn op de accommodatie al een aantal wijzigingen aangebracht. Die maatregelen betreffen een aanzienlijke vermindering van het aantal zitplaatsen in de Kantine, Jouke opperde als nieuwe naam al de naam Quarantine, minder toiletten, douches etc. Wij stellen ons open voor voorstellen en suggesties van aanvullende maatregelen