Zangkoor in kantine

Wandelaars in park Rosorum kunnen de komende tijd op een woensdagmiddag weleens verrast worden door de vrolijke klanken van een zangkoor dat in de kantine repeteert.
Het betreft het Braamhuis huiskoor “Hoop” dat onder leiding staat van vrijwilligster Fransie Leenders, die ook het koor begeleidt op gitaar.

Het Braamhuis in Zevenaar is een inloophuis waarvan de deuren open staan voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Een plek voor aangename zorg en extra aandacht. Voor en door de Liemers.

Het Braamhuis huiskoor kon geen gebruik meer maken van de “eigen” huiskamer omdat het daar onmogelijk is de vanwege covid-19 vereiste 1,5m afstand te handhaven.
De koorleden waren op 23 september niet alleen blij verrast met de goede akoestiek, maar vooral erg tevreden dat ze sinds maart eindelijk weer samen konden komen en bijkletsen.

Ook De Liemers Breedtesport vindt het mooi dat op deze wijze invulling kan worden gegeven
aan haar maatschappelijke betrokkenheid.