Historie Stichting

Op de buitengewone ledenvergadering van Atletiek Vereniging de Liemers (AVL) op 12 november 2015 is, aanvankelijk schoorvoetend, besloten tot oprichting van de Stichting. Men moest ook wel; al op 25 september 2012 had de Gemeenteraad van Zevenaar besloten dat het bestaande stenen kleedkamergebouw zou worden geprivatiseerd en dat een privatiseringsbijdrage van € 180.000 zou worden meegegeven aan een op te richten beheersstichting. Dit bedrag diende ter compensatie van het achterstallige onderhoud en de opgelegde verplichting om te zorgen voor vier adequate kleedkamervoorzieningen voor de VO school het Liemers College. Bij verder uitstel van een positief besluit dreigde de toegezegde bijdrage te worden teruggestort in de algemene gemeentelijke reserves en was het uitzicht op een verbeterde accommodatie verder weg dan ooit.

Onder druk van deze dreiging en onderkenning van de in Achtergronden geformuleerde eisen, gaf de ledenvergadering groen licht voor de oprichting van een stichting.

Het gevormde stichtingsbestuur ging voortvarend te werk en op 2 februari 2016 was de Stichting, met het passeren van de oprichtingsstatuten bij notariskantoor Prick & Van Houtum, juridisch een feit.

Al enkele jaren was een AVL-bouwcommissie bezig met de plannen voor een nieuwe accommodatie. Omdat de financiering niet sluitend was te krijgen leidde dit in maart 2015 tot opschorting van de reeds ingediende bouwaanvraag en ontbinding van de commissie. Het AVL-bestuur heeft vervolgens, uitgaande van het oorspronkelijke Programma van Eisen, samen met de aannemer en een nieuw architectenbureau, gezocht naar een goedkoper alternatief. Medio juli 2015 kozen de AVL-leden voor het ontwikkelde goedkopere en financieel nu wel haalbare alternatief. Het belangrijkste verschil met het oorspronkelijke ontwerp was dat het bestaande stenen gebouw, na verbouwing, werd geïntegreerd met de nieuwbouw.

Het door de AVL-leden gekozen alternatief werd na juli 2015 nader uitgewerkt en zorgde, mede doordat de gemeente Zevenaar toestond dat de eerder stopgezette vergunningsprocedure kon worden vervolgd op basis van een nieuw ingediend ontwerp, voor een vliegende start van de stichting.

De zes weken termijn na publicatie van de bouwvergunningsaanvraag in Het Gemeentenieuws waarin bezwaar kon worden gemaakt verliep op 25 februari 2016 zonder dat er één bezwaar werd ingediend. Hierdoor kon aannemingsbedrijf Heijneman bouw b.v. al binnen anderhalve maand na de formele oprichting van de stichting starten met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Door een intensieve en constructieve samenwerking van AVL- en Stichtingsbestuur met de aannemer en een nieuw bouwteam van drie AVL-leden verliep het bouwtraject voorspoedig en vond vlak voor het begin van de bouwvakvakantie op woensdag 27 juli de oplevering plaats. Stichting De Liemers Breedtesport en Atletiek Vereniging De Liemers restte toen nog een intensief traject van twee maanden om het geheel verder af te bouwen en in te richten. In deze twee maanden is door bouwteam, diverse vrijwilligers en besturen menig uur besteed aan het vervolmaken van een accommodatie die een jaar eerder door velen nog als een utopie werd beschouwd.

De officiële opening van de accommodatie vond plaats na afloop van de clubkampioenschappen van Atletiek Vereniging De Liemers op 1 oktober 2016.