Een degelijke brievenbus

Tot voor kort beschikte de accommodatie aan de Heerenmäten 4 niet over een eigen brievenbus. Ondanks dat op de accommodatie geen secretariaat gevestigd is en alle vaste accommodatie gebruikers eigen postadressen hanteren, probeerde een postbode toch af en toe iets af te leveren. In de zomermaanden was dat meestal geen probleem omdat een aanwezige sportleerkracht van het Liemers College vaak bereid was de post aan te nemen en er voor zorgde dat de post, vroeg of laat, bij een accommodatie beheerder terecht kwam. Toch kwam het voor dat officiële berichten of rekeningen niet of veel te laat bij de geadresseerde aankwamen.

Met gedegen huisvlijt heeft bestuurslid René Thus een eind aan dit probleem gemaakt en een brievenbus geconstrueerd die past bij een vandalisme gevoelige locatie.

Brievenbus op plaats voormalige vuilcontainer

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat verenigingen / gebruikers nu de accommodatie gaan gebruiken als postadres: eigen secretariaten zijn en blijven de juiste en snelste manier om post te ontvangen.

Om in sporttermen te blijven: Deze brievenbus fungeert als betrouwbare achtervang!

Uitbreiding bijna klaar

Precies één maand na het vorige nieuwsbericht over de uitbreiding van de accommodatie is een belangrijke mijlpaal bereikt: de belijning van de kunststof oefen-, herstel- en fitnessbaan.

Door het goede weer is twee weken geleden begonnen met de aanleg van de kunststofonderlagen, vorige week is de afwerklaag aangebracht en vandaag de belijning. Met onderstaand prachtige resultaat:

Als je bovenstaand ziet is haast niet meer voor te stellen dat in maart 2016, amper drie jaar geleden, deze aan het Rosorum grenzende kant van de accommodatie er nog als volgt uitzag:

Omdat ’s nachts de temperaturen relatief nog laag zijn, duurt het uitharden van de baan nog zo’n zes weken. Pas na die tijd kan de baan echt in gebruik worden genomen. Volgens de planning is dan ondertussen ook de nieuwe erfafscheiding, met o.a. een rechtstreekse poort naar park Rosorum, gereed.

In de slibstream van deze uitbreiding wordt op het ATARO-gedeelte van de accommodatie nu de laatste hand gelegd aan een trainingsheuvel:

We hopen nog voor de zomer de uitbreiding op gepaste wijze in gebruik te nemen.

Update uitbreiding

De reguliere gebruiker van de accommodatie is het zeker niet ontgaan dat de uitbreiding van de accommodatie flinke vorderingen maakt. Wij kunnen wel klagen over het weer van de laatste anderhalve maand, maar aannemer CSCsport is best content met dit weer. Op andere projecten van CSCsport moesten werkzaamheden vanwege de lage temperatuur  worden afgebroken, maar omdat er geen vorst in de grond zat konden de grondwerkzaamheden aan de Heerenmäten 4 in Zevenaar hierdoor juist eerder worden opgestart.

De werkzaamheden verlopen zo snel dat zelfs de onderlagen van de sandwich kunststof sprint-, fitness-, herstelbaan, inclusief asfaltering is aangelegd. Zoals onderstaande foto weergeeft ziet de Rosorum kant van de accommodatie er al aardig uit met de verlegde toegangsweg, o.a. contractueel vereist voor bereikbaarheid zendmast, de lichtmasten en de reeds geasfalteerde baan.

Rest de komende weken nog het (her)plaatsen van de erfafscheiding met poort naar park Rosorum, het aansluiten van de lichtmasten en het leggen van de kunstgrasmat op het terreintje aan de kopse kant van de accommodatie (niet zichtbaar op deze foto).

Voor het aanbrengen van de kunststof laag op het asfalt moet de buitentemperatuur nog een paar graden stijgen. De verwachting is dat alle werkzaamheden voor het einde van de lente zeker zijn afgerond.

Sport-, herstel- en fitness apparatuur


Op 27 september werd De Liemers Breedtesport blij verrast met de toekenning van € 5.000 uit het Rabo Stimuleringsfonds voor de aanschaf van sport-, herstel- en fitness apparatuur.  Oorspronkelijk was het plan om deze apparatuur permanent buiten te plaatsen als onderdeel van de trainings-/ herstel baan en het kunstgrasveld. Het beschikbare budget, de Sport als Middel-doelgroep als belangrijke gebruiker en de vandalisme gevoeligheid van een buitenopstelling heeft ons doen besluiten binnen-apparatuur aan te schaffen; kwetsbare gebruikers kunnen nu ook bij slechte weersomstandigheden gewoon gebruik blijven maken van de apparatuur!

De Liemers Breedtesport kreeg onlangs het aanbod van ROC  RijnIJssel om een tweetal overbodig geworden loopbanden gratis over te nemen.  Dit aanbod is dankbaar aanvaard.

Afgelopen week heeft alle apparatuur een plaats gekregen in de kantine die daarmee een nog professioneler uitstraling heeft gekregen.

Het spreekt voor zich dat gebruik van de apparatuur uitsluitend is toegestaan onder toezicht van deskundige leiding!!!!

Leggen nieuwe kantine vloer

Als een laatste stap van de nieuwbouw van de accommodatie wordt komende week een pvc-vloer gelegd in kantine, vergader- en EHBO ruimte.

Bij de eerste oplevering van de nieuwbouw was al geconstateerd dat, naar later bleek, door verontreinigingen in de gebruikte grondstoffen de vloer onvolkomenheden vertoonde. Van de onderzochte alternatieven voor herstel is, in overleg met de stichting, door de aannemer gekozen voor het leggen van een pvc-vloer.

Bijkomend voordeel van deze pvc-vloer is een verbetering van de akoestiek. Nadeel is echter dat het absoluut verboden is om met spikes de nieuwe vloer te betreden. Werd in de oude situatie  de spikes vernield bij het betreden van de vloer, in de nieuwe situatie wordt de vloer door spikes zwaar beschadigd.

Afgelopen week zijn vrijwilligers druk geweest met de totale ontruiming van de betreffende ruimtes en het inrichten van een provisorische kantine  in kleedkamer H1.

Gebruikers zullen het ongemak even voor lief moeten nemen want ook het weer opnieuw inrichten  van de ruimtes zal enige tijd in beslag nemen.

 

Ontruimploeg in provisorische kantine

Gelders Sportakkoord ondertekend

Op 15 december vond in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn een bijeenkomst plaats waarin de koplopers op het gebied van Open Clubs in Gelderland ervaringen uitwisselden en inspiratie konden opdoen. Jacqueline van Pelt & Joop Hoefnagels vertegenwoordigden hierbij Stichting De Liemers Breedtesport en Atletiekvereniging De Liemers.

Na afloop van deze bijeenkomst werd tijdens een netwerkbuffet van alle bij het Gelders Sportakkoord betrokken partijen en in het bijzijn van Gelders gedeputeerde Jan Marking en minister Bruno Bruins het Gelders Sportakkoord mede ondertekend. Door deze ondertekening kan De Liemers Breedtesport / Atletiekvereniging De Liemers een beroep doen op ondersteuning van de andere bij het Gelders Sportakkoord betrokken partijen en beloven Stichting De Liemers Breedtesport / Atletiekvereniging De Liemers om hun ervaringen te delen met de overige ondertekenaars van het Gelders Sportakkoord.

Na afloop schoof het hele gezelschap aan bij het Gelders Sportgala en beleefde een spetterende avond.

Sport als Middel

Het Sportcongres van 8 oktober was een inspirerende avond rond het thema Sport als Doel voor een sportvereniging / Sport als Middel voor Zorg & Welzijn.

Zo’n 50 aanwezigen afkomstig uit Bedrijfsleven, Provincie Gelderland, Gemeenten, Zorg & Welzijn, Ouderenzorg, Gelderse Sport Federatie en Open Sportclubs luisterden naar presentaties, discussieerden en wisselden na afloop ideeën en ervaringen uit.

Met dank aan: Welling Catering Duiven, Bakker Paul Berntsen Didam. En de hulp en inzet van team Kansrijk de Liemers en vrijwilligers van AV de Liemers / Toerclub de Liemers.

Financiering uitbreiding rond

In een eerder nieuwsbericht werd al kort uitleg gegeven over de uitbreidingsplannen van de accommodatie. Met de toekenning op 1 oktober 2018 van een forse Provinciale Subsidie is nu de financiering van deze uitbreiding rond en kunnen de plannen in detail worden uitgewerkt. De subsidie komt uit het stimuleringsfonds Open Clubs en Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland.

Om deze subsidie aanvraag in te kunnen dienen moest samenwerking worden gezocht met realisatiepartners en middels cofinanciering een sluitende begroting worden gepresenteerd. Op 23 juli kon, nadat alle partijen hun handtekening hadden gezet, de aanvraag bij de Provincie Gelderland worden ingediend.

De realisatiepartners zijn: Atletiek Vereniging De Liemers, Toerclub De Liemers, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei  en uiteraard Stichting de Liemers Breedtesport.

De co-financiers zijn: Gemeente Duiven, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, De Romei Therapie & Training, Dalsport.nl en Stichting de Liemers Breedtesport.

Op 27 september 2018 werd van de Rabobank al een donatie ontvangen als  aanzet voor aanschaf van de benodigde apparatuur op de uitbreiding.

Rabobank donatie

In een officiële bijeenkomst bij één van de begunstigden, Stichting Bio Kinderrevalidatie in Arnhem, heeft Stichting De Liemers Breedtesport  bovenstaande cheque ontvangen van het Rabobank Stimuleringsfonds voor de aanschaf van  sport-, herstel- en fitness apparatuur op het in ontwikkeling zijnde gebied aan de voor- en Rosorum kant van de accommodatie.

Rabobank Directeur Bedrijven Cris  van Arkelen met links Joop Hoefnagels, Bestuurslid De Liemers Breedtesport en rechts Erik v.d. IJssel, voorzitter Atletiek Vereniging De Liemers
Alle begunstigden van het Rabobank Stimuleringsfonds met de vertegenwoordigers van de Rabobank