Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  1. Jacqueline van Pelt: werd in april 2018 de opvolger van Erik van den IJssel die vanaf de oprichting voorzitter was. Jacqueline trad eerder al op als "bouwheer" van de nieuwe accommodatie;
  2. Nardy Köning: neemt na de afronding van de jaarrekening 2021 het penningmeesterschap over van Hugo Keurentjes;
  3. Arnold Janssen: secretaris vanaf november 2016. Nam het stokje over van Femke Dijkstra die sinds de oprichting secretaris was. Vanaf de oprichting was Arnold eerst algemeen bestuurslid;
  4. René Thus: na afronding van het bouwtraject aangetreden als bestuurslid accommodatiezaken. Vanaf het begin van het bouwtraject vervulde René al een centrale rol als lid van het bouwteam en coördineerde hij het vele werk van de vrijwilligers.

Vanaf december 2016 nam Hugo Keurentjes het stokje over van Ingrid van Buuren die penningmeester was in het oprichtingsbestuur. Hugo trad af na het afronden van de jaarstukken 2021.

Vanaf november 2016 tot 2 februari 2022 fungeerde Joop Hoefnagels als algemeen bestuurslid. Joop nam de plaats in van Monique Fierkens die algemeen bestuurslid was in het oprichtingsbestuur. Vanaf de oprichting van de stichting was Joop betrokken als adviseur.

Het oprichtings bestuur:

De personen die de uitdaging aandurfden om Stichting De Liemers Breedtesport van de grond te tillen werden op 12 november 2015 voorgesteld tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Atletiek Vereniging De Liemers. Deze groep bestond uit:

  1. Arnold Janssen;
  2. Erik van den IJssel;
  3. Femke Dijkstra;
  4. Ingrid van Buuren;
  5. Monique Fierkens.

Op de eerste bestuursvergadering werd afgesproken dat Erik de rol van voorzitter op zich zou nemen, Ingrid de penningmeester werd, Femke de secretaris en Arnold en Monique als algemene bestuursleden gingen fungeren.

Op 2 februari 2016 werd de eerste belangrijke mijlpaal bereikt: het passeren van de statuten bij de notaris. De stichting was juridisch een feit.

Oprichtingsbestuur Stichting De Liemers Breedtesport bij het passeren van de oprichtingsstatuten. Van links naar rechts: Femke Dijkstra (secretaris), Arnold Janssen (bestuurslid), Erik van den IJssel (voorzitter), Ingrid van Buuren (penningmeester) en Monique Fierkens (bestuurslid).