Kunstgras update

Op 17 februari heeft de firma CSC Sport het kunstgras veldje aan de kopse kant van de accommodatie van een nieuwe kunstgras mat voorzien. Tevens werd de bovenste laag van de ondergrond vervangen door een laagje fijn korreliger lava steentjes.

Deze actie is een vervolg op de aanleg door CSC Sport in 2019 van de kunststof sprintlaan en kunstgras veldje. Om de totale kosten binnen het beschikbare budget te houden offreerde CSC Sport toentertijd om het veldje, onder dezelfde garantievoorwaarden als bij nieuw kunstgras, te voorzien van een elders vrijgekomen stuk kunstgras.

Al snel werd duidelijk dat het kunstgras veldje kwalitatief niet voldeed en dat de ondergrond hobbelig werd. Ook CSC Sport onderkende de problemen en vond het veldje geen reclame voor het door CSC Sport beoogde kwaliteitsimago.

Het duurde lang voordat een geschikt stuk kunstgras ter beschikking kwam maar het probleem lijkt nu toch tot een mooie oplossing te zijn gekomen. Bestuurslid accommodatie zaken René Thus kan eindelijk deze slepende kwestie van zijn to-do lijst schrappen.