Uitbouw Accommodatie

De reguliere bezoeker van Heerenmäten 4 is het uiteraard al lang opgevallen: een groepje vrijwilligers, op onderdelen geholpen door professionele partijen, is al enkele weken hard aan het werk aan de oostkant van het Accommodatie-gebouw.

Wat gebeurt hier eigenlijk en wat is hiervan het doel?

Bij het ontwerp van de Accommodatie werd van meet af aan rekening gehouden met de ontwikkeling van een trainings track, in de eerste plannen sprint track genoemd, op het grondstuk tussen het gebouw en de grens met het Rosorum park. De focus van bestuur en vrijwilligers was eerst gericht op de ontwikkeling en operationeel maken van het gebouw. Nu dit grotendeels op orde is komt de ontwikkeling van het trainings track in zicht.

Omdat de ruimte tussen gebouw en hek beperkt is, we zijn contractueel verplicht Vodafone vrije toegang te bieden tot de zendmast bij de atletiekbaan, is overleg gestart met de Gemeente over het rechttrekken van het grondstuk; een knik in het hekwerk dat de grens vormt met het Rosorum park belemmerde de aanleg van een recht baanstuk.
De Gemeente sputterde eerst wat tegen. Toen duidelijk werd dat de kadastrale grens van ons erfpachtstuk niet gevormd werd door het bestaande hekwerk maar verderop in het park lag, stemde een verbaasde Gemeente in met het verplaatsen van het hek en het ruimen van de bestaande begroeiing.

Het rooien van de bomen moest worden uitgevoerd voordat de bomen weer bladeren krijgen en de vogels gaan nestelen.

Als volgende stap zal het tijdelijk verwijderde hek worden herplaats op de werkele erfgrens en kan de door de firma Heijneman ter beschikking gestelde tijdelijke afscheiding weer terug naar de gulle gever.

                                             Tot nu toe bereikte resultaat