De Loper nieuwe accommodatie gebruiker

In de accommodatie van Stichting De Liemers Breedtesport werd op 21 december 2017 de overeenkomst ondertekend waarmee De Loper het recht krijgt de accommodatie een jaar lang te gebruiken als uitvals- en verzorgingsbasis voor de wekelijkse trainingen van één van haar trainingsgroepen.

v.ln.r.: Dick Leseman & Henk Bruggeman (De Loper), Erik van den IJssel & Arnold Janssen (De Liemers Breedtesport)

De overeenkomst biedt De Loper tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van het in de accommodatie aanwezige krachthonk.