Update nieuwbouw

Voor de nieuwbouw was 13 januari jl. een belangrijke dag, want toen vond publicatie plaats van onze aanvraag project omgevingsvergunning in Zevenaar Post. Op dat moment ging de inzage termijn van start, een periode van zes weken waarin bezwaar kan worden ingediend en eindigt op 25 februari a.s.

Clubleden Titus Fierkens, René Thus, Bart Thuss, Arnold Hageman en ondergetekende vormen het projectteam voor de nieuwbouw en hebben op reguliere basis bouwteamoverleg met aannemer Gerard Heijneman. Tijdens de laatste bouwteam bespreking op 25 januari heeft de aannemer aangegeven 25 februari navraag te doen bij de gemeente of er bezwaar is ingediend. Indien dit niet het geval is wordt de planning vanaf 1 maart te starten met voorbereidende werkzaamheden aan het terrein en 15 maart starten met de nieuwbouw.

Rekening houdend met deze planning is een ontruimingsplan opgesteld door Jouke Dijkstra en Titus Fierkens en zijn wij allen sinds twee weken getuige dat het clubgebouw steeds leger en leger wordt. De huidige materiaal-opslagruimte van AVL wordt ingericht als tijdelijke kantine. De aannemer gaat één van de twee aanwezige zeecontainers gebruiken voor opslag bouwmaterieel. De andere zeecontainer wordt verplaatst naar het grasveld bij de ingang van de atletiekbaan voor opslag van oefenmateriaal dat vaak wordt gebruikt tijdens trainingen. Het bouwhekwerk wordt als eerste begrensd door het deel waar nieuwbouw komt. Eind juni is de planning dat de nieuwbouw klaar is en komt het bouwhekwerk om het huidige bestaande gebouw, voor de aanpassingen die hieraan moeten gebeuren.