Stichting de Liemers Breedtesport

De ledenvergadering van atletiek vereniging De Liemers (AVL) op 12 november was het startpunt van Stichting De Liemers breedtesport. Op deze avond zijn de bestuursleden voorgesteld en is er ingestemd met de oprichting van de stichting. Het stichtingsbestuur, Joop Hoefnagels, Jacqueline van Pelt (voorzitter AVL) en Joke Roeterdink (Gelderse Sportfederatie) zijn vervolgens hard aan de slag gegaan om de stichting te realiseren.

Belangrijkste punt op de agenda: Maken van de statuten. De statuten kunnen gezien worden als de grondwet van de stichting. Het opstellen van de statuten is een pittige klus, maar met behulp van Joop Hoefnagels is het uiteindelijk gelukt. Doormiddel van de statuten kon de stichting op 2 februari officieel opgericht worden. De akte werd, zoals dat heet, verleden bij Prick & van Houtum Notarissen te Zevenaar, sponsor van AVL. Na ondertekening van de stichtingstatuten door alle vijf bestuursleden, bekrachtigde notaris Mr. Martijn van Lawick van Pabst, ex secretaris van AVL, de akte met zijn handtekening en parafen.

De officiële oprichting van de stichting is een begin. Een begin van nog grotere inspanningen om, al is het maar een fractie van, de in het Bidbook geformuleerde ambities te verwezenlijken.