Financiering uitbreiding rond

In een eerder nieuwsbericht werd al kort uitleg gegeven over de uitbreidingsplannen van de accommodatie. Met de toekenning op 1 oktober 2018 van een forse Provinciale Subsidie is nu de financiering van deze uitbreiding rond en kunnen de plannen in detail worden uitgewerkt. De subsidie komt uit het stimuleringsfonds Open Clubs en Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland.

Om deze subsidie aanvraag in te kunnen dienen moest samenwerking worden gezocht met realisatiepartners en middels cofinanciering een sluitende begroting worden gepresenteerd. Op 23 juli kon, nadat alle partijen hun handtekening hadden gezet, de aanvraag bij de Provincie Gelderland worden ingediend.

De realisatiepartners zijn: Atletiek Vereniging De Liemers, Toerclub De Liemers, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei  en uiteraard Stichting de Liemers Breedtesport.

De co-financiers zijn: Gemeente Duiven, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, De Romei Therapie & Training, Dalsport.nl en Stichting de Liemers Breedtesport.

Op 27 september 2018 werd van de Rabobank al een donatie ontvangen als  aanzet voor aanschaf van de benodigde apparatuur op de uitbreiding.