Een degelijke brievenbus

Tot voor kort beschikte de accommodatie aan de Heerenmäten 4 niet over een eigen brievenbus. Ondanks dat op de accommodatie geen secretariaat gevestigd is en alle vaste accommodatie gebruikers eigen postadressen hanteren, probeerde een postbode toch af en toe iets af te leveren. In de zomermaanden was dat meestal geen probleem omdat een aanwezige sportleerkracht van het Liemers College vaak bereid was de post aan te nemen en er voor zorgde dat de post, vroeg of laat, bij een accommodatie beheerder terecht kwam. Toch kwam het voor dat officiële berichten of rekeningen niet of veel te laat bij de geadresseerde aankwamen.

Met gedegen huisvlijt heeft bestuurslid René Thus een eind aan dit probleem gemaakt en een brievenbus geconstrueerd die past bij een vandalisme gevoelige locatie.

Brievenbus op plaats voormalige vuilcontainer

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat verenigingen / gebruikers nu de accommodatie gaan gebruiken als postadres: eigen secretariaten zijn en blijven de juiste en snelste manier om post te ontvangen.

Om in sporttermen te blijven: Deze brievenbus fungeert als betrouwbare achtervang!