RaceRunning rent door……

Eind juni was het nog de vraag of RaceRunning ook in Zevenaar van de grond zou kunnen komen. Begin september was duidelijk dat die vraag met een oprecht ja kon worden beantwoord: een groep enthousiaste kinderen bezochten de acht, in de zomer gegeven, proeftrainingen en NOC*NSF kende een opstart subsidie toe uit het door de overheid opgezette stimuleringsbudget GrenzeloosActief.

De initiële promotie-, trainings- en materiaalkosten waren hiermee weliswaar gedekt maar tegelijkertijd ontstond een vele malen grotere uitdaging: het vinden van financiering voor de RaceRunners, die meestal afgestemd op het individuele kind moeten worden aangeschaft. Een RaceRunner, afhankelijk van specifieke uitvoering zo'n € 2.200,-, is iets anders dan spikes, een speer of kogel.

Met ondersteuning van de mede organisatoren van de initiële pilot op 21 juni, Uniek Sporten en RaceRunning, die vaker met dit bijltje hebben gehakt, is ook dit probleem voorlopig geslecht.

De gemeenten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar die enthousiast vertegenwoordigt waren tijdens de pilot op 21 juni zorgden voor een vliegwiel effect door ieder € 750,- te doneren. Deze € 3.000 wordt door  NSGK / Foppe De Haan Fonds verdriedubbeld (tot een maximum van  € 5.000) zodat de eerste set RaceRunners kunnen worden aangeschaft.

Afgelopen week kwam van de Johan Cruyff Foundation de toezegging binnen dat onze aanvraag voor de aanschaf van een viertal RaceRunners eerste helft december zal worden gehonoreerd.

Ook de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne 2017 is bestemd voor RaceRunning. Dus breng zoveel mogelijk je stem uit op Stichting De Liemers Breedtesport en roep ook je familie- en kennissenkring hiertoe op.

Aan het daadwerkelijk beschikbaar komen van de "eigen" RaceRunners zal ter zijner tijd op gepaste wijze aandacht worden besteed en de nodige publiciteit worden gegenereerd: sponsoren gelieve zich te melden bij het bestuur.

 

 

wordt vervolgd...........