RaceRunning ook in Zevenaar?

Op woensdag 21 juni vond op initiatief van Atletiek Vereniging De Liemers op de atletiekbaan in Zevenaar een clinic RaceRunning plaats. Bijna 20 kinderen met een beperking, vergezeld door enthousiaste ouders, maakten hierbij kennis met een voor hen nieuwe sportvorm.

Als gevolg van de positieve reacties op deze clinic, vinden deze zomermaanden een achttal vervolgbijeenkomsten plaats om de doelgroep nader kennis te laten maken met deze nieuwe sportvorm. Voor nadere informatie hierover zie Website AV De Liemers

De sportleerkrachten van het Liemers College vonden het zo’n waardevol initiatief dat zij graag bereid waren hun lesuren anders in te vullen en de baan voor de clinic beschikbaar te stellen. De clinic kon hierdoor tijdens schooluren plaatsvinden, begeleid door hun eigen leerkrachten en met rechtstreeks vervoer van en naar hun schoollocatie. De begeleidende leerkrachten maakten zo ook voor het eerst kennis met RaceRunning en deelden de emoties die deze nieuwe wijze van mobiliteit bij hun leerlingen teweeg bracht.

Onderstaand artikel uit Montferland Nieuws doet verslag van de clinic: