Pilot “Samen Sportief”

In een samenwerkingsverband met Caleidoz, Zozijn , RIBW  en  buurtbewoners, staat een interessant initiatief in de steigers.

Er wordt een pilot gestart waarbij, vanaf half maart tot eind juni op elke donderdagmiddag, iedereen is uitgenodigd die zin heeft om deel te nemen aan een activiteit waarbij sportief bewegen naar ieders kunnen én gezellig sociaal ontmoeten centraal staan. Afgesloten wordt met koffie en een eenvoudige (eenpans) maaltijd.
 
Met dit initiatief, wordt een eerste stap gezet aan invulling van een doelstelling van de Stichting om actief bezig te zijn met het bevorderen en ondersteunen van gezondheid- en welzijn ondersteunende activiteiten.
 

Bijgaande flyer is een eerste tastbaar product dat gebruikt gaat worden om de werving en communicatie rondom dit initiatief op te starten.

Gezocht wordt nog naar (extra) sponsoren om de kosten van de afsluitende maaltijd aanvaardbaar te houden.

Maar ook anderen kunnen een bijdrage leveren door het beschikbaar stellen van b.v. een sjoelbak, rummikub of damspel, welke gebruikt kunnen worden om het actief samenzijn te stimuleren. Speciaal bij minder goed weer is hier behoefte aan.

Heb je zoiets over, neem dan contact op via het op de flyer vermelde telefoonnummer of emailadres.